Evästeet ja käyttäjätiedot

I. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä toimii

Aurubis Finland Oy
Kuparitie
PL 60
28101 Pori
Suomi

Aurubis Finland Oy:tä edustaa toimitusjohtaja Hannu Heiskanen.

 

II. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Aurubis Finland Oy:n tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Aurubis Finland Oy, Kuparitie, PL 60, 28101 Pori, Suomi
Puhelin: +358 2 626 6111

 

III. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely Aurubis Finland Oy:n verkkosivustolla vierailun yhteydessä

1. Kun vierailet verkkosivustollamme, verkkopalvelimemme turvallisuusjärjestelmä kerää automaattisesti ja tilapäisesti seuraavat tiedot:

• käytettävän tietokoneen käyttötiedot
• tiedot Aurubis Finland Oy:n verkkosivuista, joilla vierailet
• vierailun päivämäärä ja kesto
• käyttämäsi verkkoselaimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi sekä
• sen verkkosivuston verkkotunnus, jolta saavuit verkkosivuillemme.

Näitä tietoja käsitellään vain sen ajan, kun vierailet sivustollamme. Nämä henkilötiedot poistetaan, kun poistut verkkosivustoltamme.

2. Käytämme tällä sivustolla vain tarpeellisia evästeitä. Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta. Tällä verkkosivustolla ei käytetä muita kuin tarpeellisia evästeitä. Tarpeellisia evästeitä ovat:

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=””]

 

IV. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely muissa tapauksissa

Kohdassa III mainittujen tapausten lisäksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja periaatteessa vain, jos luovutat meille vapaaehtoisesti seuraavia tietoja:

1. Jos otat meihin suoraan yhteyttä, erityisesti sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustomme kautta vaikkapa tilataksesi julkaisun tai tehdäksesi pyynnön. Tällaisissa tapauksissa säilytämme ja käsittelemme seuraavia tietoja sinusta, jos ja siinä määrin kuin olet tiedot meille luovuttanut:

• asema, etunimi, sukunimi
• yksi tai useampi voimassaoleva sähköpostiosoite
• postiosoite
• puhelinnumero (lankapuhelin ja/tai matkapuhelin)
• faksinumero.

Keräämme näitä tietoja

”• voidaksemme tunnistaa sinut yhteyshenkilöksemme”
”• voidaksemme olla yhteydessä sinuun”
”• tiedottaaksemme tuotteista, palveluista ja Aurubis Finland Oy/Aurubis Group -yrityksistä”
”• pannaksemme alulle ja solmiaksemme sopimussuhteen kanssasi”
• mahdollista laskutusta varten.

”Tietojen säilyttäminen ja käsitteleminen perustuvat tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos otat meihin yhteyttä sopimuksen tai esisopimuksen solmimiseksi; muissa tapauksissa perustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.”

2. Jos olet yhteydessä meihin toimiessasi ammatillisessa roolissa liiketoimintakumppanimme alaisuudessa, säilytämme ja käsittelemme ammatillisia yhteystietojasi, joita ovat:

• liikekumppani, jonka alaisuudessa työskentelet
• asema, etunimi, sukunimi
• asema liikekumppanimme organisaatiossa
• yksi tai useampi voimassaoleva sähköpostiosoite
• postiosoite
• puhelinnumero (lankapuhelin ja/tai matkapuhelin)
• faksinumero.

Tässä tapauksessa keräämme tietoja

”• voidaksemme tunnistaa sinut liikekumppanimme yhteyshenkilöksi”
”• voidaksemme olla yhteydessä sinuun liiketoimintaan liittyvissä asioissa”
”• kertoaksemme sinulle tuotteista, palveluista ja Aurubis-konsernin yrityksistä”
”• tarjotaksemme sinulle Aurubis Finland Oy:n tuotteita ja palveluita”
”• pannaksemme alulle, solmiaksemme ja päättääksemme sopimuksia liikesuhteemme yhteydessä”
”• ylläpitääksemme liikesuhdetta Aurubis Finland Oy:n kanssa”
”• laskutusta varten”
• lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten, erityisesti petosten ja rahanpesun torjunnan osalta.

Edellä kuvatut henkilötiedot säilytetään ja poistetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti liikesuhteen ylläpitämiseksi sen keston ajan tai siihen asti, kunnes Aurubis Finland Oy:n liiketoimintakumppani ilmoittaa meille, ettet ole enää heidän palveluksessaan, mikäli meillä ei ole velvollisuutta säilyttää tietoja pidempään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan laillisten vero- ja kaupankäyntisäädösten perusteella (Suomen henkilötietolaki, Suomen työsopimuslaki, Suomen työaikalaki, Suomen vuosilomalaki, Suomen rikoslaki, Suomen verolaki tai ennakkoperintälaki), tai jos olet suostunut tietojen pitempiaikaiseen säilyttämiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

3. Jos Aurubis-konsernin yritykset toimittavat meille edellä kuvattuja henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa olet ottanut yhteyttä tytäryhtiöömme meitä eikä tytäryhtiötä koskevassa asiassa.

 

V. Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

”Käytämme myös palveluntarjoajien (niin kutsutut henkilötietojen käsittelijät yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaan) henkilötietojen käsittely- ja säilytyspalveluita. Tämä koskee erityisesti tietojen ylläpitoa (hosting) palvelimilla, näiden palvelinten hallinnointia ja hosting-palveluita. Henkilötietojen käsittelijät työskentelevät puolestamme vain sopimusten pohjalta ja ovat henkilötietojen säilytyksen ja käsittelemisen osalta sitoutuneita noudattamaan ohjeitamme.”

Jos otat yhteyttä Aurubis Finland Oy:hyn asiassa, joka koskee Aurubis Finland Oy:n yhteistyöyritystä, jaamme henkilötietosi yksittäisissä tapauksissa kyseisen yhteistyöyrityksen kanssa.

Tämän lisäksi tietoja siirretään yksittäisissä tapauksissa ainoastaan siinä määrin, jossa Aurubis Finland Oy:llä on lakisääteinen velvoite tietojen siirtämiseen (tämä koskee erityisesti verolakiin liittyviä tapauksia), tai jos olet antanut suostumuksesi tietojen siirtämiseen.

 

VI. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavia oikeuksia suhteessa Aurubis Finland Oy:hyn:

• Voit koska tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksen (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). Suostumuksen peruuttamisen jälkeen emme enää voi jatkaa tietojenkäsittelyä, jos se on perustunut antamaasi suostumukseen.

”• Sinulla on oikeus pyytää tietoja henkilötiedoistasi, joita säilytämme ja käsittelemme (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla). Voit erityisesti pyytää tietoja tietojenkäsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoluokista, niistä vastaanottajaluokista, joille tietojasi on luovutettu tai luovutetaan, säilytysajasta, oikeudesta oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen, valitusoikeudesta, tietojen alkuperästä, mikäli me emme ole keränneet niitä, sekä automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista ja tarvittaessa niiden yksityiskohtia koskevista merkityksellisistä tiedoista.

• Voit pyytää säilyttämiemme henkilötietojesi välitöntä korjaamista tai täydentämistä (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla).

”• Voit myös pyytää säilyttämiemme henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaisia henkilötietoja, jotka meidän on säilytettävä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteuttamiseksi, laillisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun edellyttämistä syistä tai oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla).”

”• Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät tietojen oikeellisuuden, käsittely on lainvastaista, kieltäydyt tietojen poistamisesta emmekä enää tarvitse tietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai jos olet vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti (tietosuoja-asetuksen 18 artikla).”

• Sinulla on oikeus saada haltuusi meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää henkilötietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla).

• Voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Tätä varten voit ottaa yhteyttä asuin- tai työskentelypaikkakuntasi valvontaviranomaiseen tai Aurubis AG:n pääkonttoriin (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).

 

VII. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Jos henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, sinulla on oikeus 21 artiklan mukaisesti vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.
Jos tahdot käyttää oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä, riittää kun lähetät meille sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@aurubis.com.