Aurubis Finland Oy on osa saksalaista Aurubis-konsernia, joka toimii lukuisissa maissa ympäri maailmaa. Pohjoismaiden ainoassa kuparivalssaamossa ja siihen integroidussa valimossa valmistamiamme tuotteita käytetään mm. sähköautoissa, tuulivoimaloissa ja arkkitehtuurisissa ratkaisuissa kansainvälisesti useissa eri maissa.
Porissa kuparia on valmistettu jo 80 vuotta – Outokummun malmi löytyi vuonna 1910, jolloin syntyi päätös tehtaan perustamisesta – tehdas valmistui vuonna 1940. Vuonna 2005 Outokummusta tuli Luvata ja vuonna 2011 Aurubis AG hankki osan Luvatan toiminnoista.
Siitä lähtien olemme olleet osa kansainvälistä Aurubis-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista kuparin kierrätykseen keskittyneistä yrityksistä. Aurubis-konserni työllistää noin 7,100 työntekijää yli 20 eri maassa.

Aurubis Finland Oy:ssä rakennamme yhdessä noin 290 alan johtavan osaajan kanssa koko maapallon tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan ammattitaitoisesti Porin Kupariteollisuuspuistossa, missä kuparivalimo ja valssaamo sijaitsevat n. 100 000 m² alueella. Tuotannossamme avainsanoja ovat korkea laatu, kestävyys ja mittatarkkuus. Valmistamme joka vuosi kuparia noin 8 miljoonan kattoneliön verran. Tuotteitamme ovat valssatut kuparinauhat ja -levyt sekä pyörylät. Nordic Copper -tuotemerkin alta löytyvät arkkitehtuuriset ratkaisumme. Patinoituja kuparilevyjä sekä – nauhoja käytetään pintamateriaaleina sekä moderneissa että historiallisissa rakennuskohteissa ympäri maailman. Porissa mm. Uimahallin sekä Tornitalon julkisivu ovat Aurubiksen tuotantoa.

Tuotteistamme noin 90 prosenttia valmistetaan vientiin sähkö-, elektroniikka- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Valmistamme tuotteet vastuullisesti, päämääränämme tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö. Kuparivalimomme prosesseista aiheutuvaa hukkalämpöä ohjataan Pori Energian kaukolämpöverkkoon lämmittämään porilaisten asuntoja.

Aurubis Finland Oy:ssä kuparin parissa työskentelee 290 henkilöä – meillä on yhteistyökykyisiä, joustavia, hyvän asenteen omaavia ja vastuuntuntoisia alan johtavia osaajia. Edellytämme työntekijöiltämme 18 vuoden ikää. Henkilöstömme keski-ikä on 42 vuotta ja heistä 59 % on ollut palveluksessamme yli 6 vuotta.

Tuotannossamme on noin 200 osaajaa nimikkeillä:

  • Production Operator, Maintenance Mechanic, Tool Machinist ja Maintenance Electrician.

Toimihenkilötehtävissä on noin 80 osaajaa mm. seuraavilla nimikkeillä:

  • Customer Service Specialist, Quality Assurance Specialist, Production Planner, ITC System Specialist, Production Supervisor, HR-Specialist, Treasury Accountant, Laboratory Technician, Sales Manager, Manager – Supply Chain and Customer Service, Purchaser, Assistant Controller, Development Engineer, Technology and Quality Manager ja Service Mechanic.
Aurubis Finland Oy on osa saksalaista Aurubis-konsernia, joka toimii lukuisissa maissa ympäri maailmaa. Pohjoismaiden ainoassa kuparivalssaamossa ja siihen integroidussa valimossa valmistamiamme tuotteita käytetään mm. sähköautoissa, tuulivoimaloissa ja arkkitehtuurisissa ratkaisuissa kansainvälisesti useissa eri maissa.
Nimemme tulee latinan kielestä – Aurum + Rubrum = punainen kulta = Aurubis
Vastuullisuus

Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.

Kuparivalimon prosesseista aiheutuvaa hukkalämpöä ohjataan Pori Energian kaukolämpöverkkoon lämmittämään porilaisten asuntoja. Hukkalämpöä otetaan talteen vuosittain 1 400 MWh edestä, mikä vastaa energiana noin 10 päiväkodin vuosittaista lämmöntarvetta.

Aurubis Finland Oy:n veden kuparipäästöt Kokemäenjokeen alittavat juomaveden laatuvaatimukset.

Aurubis Finland Oy on osa kansainvälistä Aurubis-konsernia. Kuparivalssaamossa ja siihen integroidussa valimossa valmistamiamme tuotteita käytetään mm. sähköteollisuudessa, lämmönsiirrossa sekä arkkitehtuurisissa ratkaisuissa.
Johtamisessa huomioidaan ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 50001 -standardit sekä Aurubis-konsernin toimintaperiaatteet.
Sitoudumme kaikessa toiminnassa noudattamaan lainsäädännön, lupien ja velvoitteiden vaatimuksia sekä kestävän kehityksen periaatteita.
Huomioimme sidosryhmien sekä henkilökunnan tarpeet ja vaatimukset sekä toimintaympäristöömme liittyvät riskit ja mahdollisuudet.
Jokainen työntekijämme tunnistaa vastuunsa ja oman työnsä merkityksen sekä on sitoutunut noudattamaan toimintapolitiikkaamme.

Työterveys ja turvallisuus
Työterveydestä ja työturvallisuudesta huolehtiminen on toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä.
Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvinvoiva ja tapaturmaton työyhteisö.
Tähän pyrimme henkilöstön sitoutumisella ja esihenkilöiden esimerkillä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
Panostamme henkilöstön hyvinvointiin tukemalla mm kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia.

Ympäristö, kestävä kehitys ja energiatehokkuus
Aurubiksella kestävä kehitys tarkoittaa ympäristön ja luonnonvarojen huolellista käsittelyä sekä vastuullisuutta sidosryhmiämme kohtaan.
Sitoudumme ilmastomuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen minimoimalla omasta tuotannosta aiheutuvat päästöt ja jätemäärät sekä käyttämällä raaka-aineita ja energiaa taloudellisesti.

Käyttämämme pääraaka-aine, kupari, on 100-prosenttisesti kierrätettävää ja mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden vähentämistä maailman sähköistyessä.

Ympäristönsuojelu ja energiatehokkuus huomioidaan suunniteltaessa ja kehitettäessä uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja. Investoimme myös suoraan päästöjen vähentämiseen ja ympäristövaikutusten minimointiin.

Laatu
Tuotteiden laatu ja tyytyväiset asiakkaat ovat tärkeimpiä kannattavan liiketoiminnan menestystekijöitämme.
Mittaamme toiminnan laatua ja kehitymme jatkuvasti tuottaaksemme asiakkaillemme lisäarvoa.
Henkilöstön osaaminen, laatutietoisuus ja toimintojen yhteistyökyky varmistaa prosessien suorituskyvyn säilymisen ja kehittymisen tavoitteiden mukaisesti.

Ajankohtaista

Arkkitehtuurituotteidemme päästöt vähentyneet jopa yli 20 prosenttia

| Uncategorized @fi | No Comments
Aurubis Finland Oy on päivittänyt elinkaarianalyysinsä (LCA) ja laskenut sen avulla Nordic Copper -tuotteiden Ympäristötuoteselosteen (EPD).  Viimeisimpien tulosten perusteella joidenkin Suomessa valmistettujen arkkitehtuurikuparien CO₂-päästöt ovat vähentyneet yli 20 prosenttia.  Tuotannon…

Nimitysuutisia Aurubis Finland Oy:ssä

| Uncategorized @fi | No Comments
Porin yksikön toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.8.2022 alkaen Hoshmand Kader. Myyntijohtajana toimii 1.8.2022 alkaen Helge Lehmann.